METODYKA E.S.D.S.
Opracował: mgr Jerzy Cichalewski
Zasady metodyki:
DOSTĘPNOŚĆ
- prowadzenie zajęć w taki sposób, aby każdy uczestnik mógł wykonać poszczególne ćwiczenia, poczynając od łatwiejszych
UMIEJĘTNOŚĆ
- uczestnik zawsze musi uczyć się czegoś nowego
POGLĄDOWOŚĆ
- nauka powinna być prowadzona przez pokaz i naśladownictwo
AKTYWNOŚĆ
- zajęcia prowadzone ciekawie, w tempie, a każdy uczestnik pracuje
ŚWIADOMOŚĆ
- każdy uczestnik musi wiedzieć co robi i w jakim celu
Metody prowadzenia zajęć:
SYNTETYCZNA
- przekazujemy uczestnikom zadanie w całości
ANALITYCZNA
- zadanie rozkładamy na części i przedstawiamy je po kolei
Etapy prowadzenia zajęć:
1. MOMENT DYSCYPLINUJĄCY:
  • - zbiórka, potwierdzenie obecności i gotowości do uczestnictwa w zajęciach
  • - sprawdzenie, czy przystępujący do zajęć są zdrowi, czy ktoś ma kontuzje
  • - przedstawienie uczestnikom zajęć tematu i celu zajęć
2. ROZGRZEWKA:
  • - rozgrzanie stawów, układu oddechowego i krwionośnego
  • - rozgrzanie dużych partii mięśniowych
  • - rozgrzanie poszczególnych mięśni do specyficznych ćwiczeń, które mamy zaplanowane
  • - rozciąganie
3. CZĘŚĆ POWTÓRZENIOWA - powtórzenie elementów już poznanych, szlif techniki
4. NOWE ELEMENTY - pokaz mistrzowski
5. ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ:
  • - ćwiczenia uspokajające, relaksujące
  • - tzw. moment dyscyplinujący (patrz pkt 1.)
  • - podziękowanie i podsumowanie podjętych założeń
MOMENTY DYDAKTYCZNE
- są to chwile, kiedy należy/można zdyscyplinować grupę w przypadku, gdy wkrada się rozprzężenie.
OBOWIĄZKI PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA:
1. Musi wiedzieć czego chce nauczyć i do czego dąży.
2. Kieruje się zasadą: minimum słów - maksimum ćwiczenia.
3. Operuje zrozumiałym językiem i donośnym głosem.
4. Musi zaprezentować uczniom mistrzowski pokaz techni.
5. Pokaz powinien być wolny i szybki (chodzi tu o stopniowanie trudności, o przechodzenie od elementów i technik łatwych do trudniejszych).
6. Poziom ćwiczeń dostosowuje do możliwości ćwiczących.
7. Prowadzący jest cały czas w ruchu, nie powinien stać w miejscu.
8. Prowadzący podchodzi do ćwiczących i koryguje na bieżąco ich błędy (od dużych błędów do szczegółów).
9. Prowadzący przerywa ćwiczenia, powtarza pokaz zwracając uwagę na błędy i mówi jak je wyeliminować.
10. Prowadzący utrzymuje dyscyplinę, wymaga dokładnego powtarzania i wykonywania poszczególnych ćwiczeń.
11. Ćwiczących traktuje jak partnerów, których chce czegoś nauczyć, szanuje ich.
12. Dba o bezpieczeństwo i higienę w czasie zajęć.
UWAGI:
atmosfera - powinna być pozytywna, zachęcająca do uczestnictwa w zajęciach, do wykonywania ćwiczeń i poleceń prowadzącego.
błędy - nie należy krytykować uczestników; wzmocnienie poprzez bodźce pozytywne, poprzez własny przykład.